Репродукция фрагмента древневизантийской мозаики, представляющей обретение мощей
ап. Марка, Собор Святого Марка, Венеция, Италия, XI в.

Автор: Александра Полякова

Материал: мрамор, смальта
Размер: 35*35см

Цена: 40 000 руб.
Обретение
мощей св. Марка